| |     latinica | english  
Насловна
Контакт

УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Р. Србије, лицима која у Р. Србију долазе из било које државе света, изузев из: 1) Р. Албаније; 2) Босне и Херцеговине; 3) Р. Бугарске; 4) Р. Северне Македоније и 5) Црне Горе, дозвољен је улазак у Р. Србију под условом да поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, не старији од 48 часова од датума издавања резултата (односно од 72 сата, у случају када постоји кашњење на уласку у Р. Србију, а које се не може приписати кривици путника, као нпр. кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и слично).

Лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Антиген FIA Rapid test.

Ослобађање од обавезе поседовања негативног ПЦР теста не односи се на лица која само транзитирају преко Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Северне Македоније и Црне Горе, ради доласка у Србију.

-ДРЖАВЉАНИМА Р. СРБИЈЕ, који долазе из свих осталих земаља (осим из горе наведених пет), а кoји не поседују негативан RT-PCR тест (односно негативан Антиген FIA Rapid test ако долазе из САД), уручује се писано обавештење – здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у трајању од 10 дана од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу јављања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе. Мера карантина престаје да важи ако лице коме је одређена у периоду трајања мере добије негативан RT-PCR тест, издат од стране референтне лабораторије у Србији.

- НА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ИМАЈУ ОДОБРЕН ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК или стално настањење у Р. Србији (без обзира из које земље долазе, осим ако долазе из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Северне Македоније и Црне Горе) примењују се мере наведене у претходном пасусу.

- ДОМАЋИМ И СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА КОЈИ УЛАЗЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗБОГ ПОСЛОВНИХ РАЗЛОГА, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

ОД ОБАВЕЗЕ ПОСЕДОВАЊА НЕГАТИВНОГ RT-PCR ТЕСТА ИЗУЗЕТИ СУ:

1) СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ КОЈИ СУ У ТРАНЗИТУ КРОЗ РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) посада и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;

3) посада, особље и путници који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;

4) акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

5) МАЛОЛЕТНИ ДРЖАВЉАНИ Р. СРБИЈЕ (односно малолетни страни држављани који у Р. Србији имају одобрен привремени боравак или стално настањење) ДО НАВРШЕНИХ 12 ГОДИНА ЖИВОТА;

6) МАЛОЛЕТНИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СТАРОСТИ ДО 12 ГОДИНА, АКО РОДИТЕЉ, старатељ или друго лице које је у пратњи детета поседује негативан тест, уколико је потребан;

7) припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву.

8) чланови посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију,

КАДА СЕ РАДИ О ПОСАДАМА: – теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије; – теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука.

У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе; – аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија; – железничких возила и возопратно особље и – хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

9) ЛИЦА ИЗ ПОГРАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ РАДОВЕ И ИМАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ПОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ СУСЕДНЕ ДРЖАВЕ, а која су дужна да приликом преласка државне границе, ради обављања пољопривредних радова на том земљишту, поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту (држављани суседних држава - под условом реципроцитета);

10) ЛИЦА КОЈА СУ СТАНОВНИЦИ ПОГРАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА И КОЈА СУ ЗАПОСЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО СУСЕДНЕ ДРЖАВЕ, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне државе, издао документ о радном ангажовању (држављани суседних држава - под условом реципроцитета).

11) ЛИЦА КОЈА СУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ Р. СРБИЈЕ БОРАВИЛА МАЊЕ ОД 48 ЧАСОВА, А ПОСЕДУЈУ негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Р. Србији не старији од 48 часова од времена издавања (односно од 72 часа, у случају када постоји кашњење на уласку у Р. Србију, а које се не може приписати кривици путника, као нпр. кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и слично).

УПУТСТВО: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/uputstvo/2020/151/1/reg


Верзија за штампу
Контакт
Контакт
Празници
Почасни конзули