| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Кипар је, као и Србија, потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille”    подобна је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.


Овера печатом “”Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.


Оверу печатом ”Apostille” докумената издатих у Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др).
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари