| |     latinica | english  
Насловна
Путовање малолетних лица преко државне границе Р. Србије

Према одредбама члана 54. став.2 Закона о граничној контроли, за прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршених 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједничк врше родитељско право, или законског заступника.

Сходно наведеном, за прелазак државне границе Републике Србије малолетних лица, страних држављана, није потребна сагласност родитеља.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати у Републици Кипар са знањем српског језика
ИЗДАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЗА АПЛИКАЦИЈУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ConsentID
Путовање малолетних лица преко државне границе Р. Србије
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари